Ķemeru Nacionālais parks

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

 Ķemeru Nacionālais parks dibināts 1997. gada 12. jūnija.

Pašreizēja teritorija ir 362.11 km2 sauszemes un 19.54 km2 Rīgas jūras līča piekrastes līdz 10 metru dziļumam.

Lai nodrošinātu dabas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu parka teritorija sadalīta sekojošās funkcionālās zonās:

1. dabas rezervāta zona
2. dabas lieguma zona
3. aizsargājamo ainavu zona
4. neitrālā zona

Ķemeru Nacionālajā parkā plaši sastopami pirmsleduslaikmeta nogulumieži. Ģipšakmens, dolomīti un dolomītmerģeļi, kuriem kopā ar plašajiem purva masīviem ir būtiska nozīme Ķemeru sērūdeņu veidošanā, un Ķemeru kūrortu pastāvēšanā.

No purviem lielākie ir Ķemeru tīrelis, Raganu purvs un Zaļais purvs.

Kāpu virknē, kas paralēli jūras krastam stiepjas līdz 10 km tālu, atrodas sekli lagūnu tipa ezeri – Dūņieris, Kaņieris un Slokas ezers. No kāpām viss augtākā ir Krāču kalni – 33 metri, ka ari Zaļā kāpa, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz apkārtnes purviem.

Savukārt parka ziemeļrietumu daļā atrodas Valguma ezers, kurš ir pat 27 metrus dziļš.

No Nacionālajiem parkiem arī Ķemeru Nacionālais parks ir bagāts ar floru un faunu. Parkā konstatētas 897 paparžaugu un sēklaugu, 521 sēņu, 202 sūnu un 139 ķērpju sugas. Šeit aug 25% no Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstītajam augu sugām.

No dzīvniekiem Ķemeru Nacionālajā parkā lielāka daudzveidība ir konstatēta kukaiņiem, to šeit ir 3094 sugas. Tālāk seko putni – 237 sugas, zirnekļi – 191 suga (brrrr ;)), moluski – 93, zivis – 19 sugas, abinieki – 10 un 7 rāpuļu sugas.

Ar savām garajām kājām purvainajos apvidos labi jūtas alnis, ka arī staltbriedis. Teritorijā dzīvo meža cūkas, stirnas un vilki. Protams arī bebrs.

Kaņiera ezers putnu faunas ziņā ir viens no bagātākajiem Latvija. Ezerā ligzdo lielais dumpis, mazais dumpis, jūras ērglis, mazais ķīris, melnais zīriņš un citi.

Ķemeru Nacionāla parka teritorija atrodas Ķemeru kūrortpilsēta, pilsētas parks, ka ari 1936. gadā uzceltā viesnīca.

 

Sadaļa sagatavota pēc portāla "Latvijas daba" materiāliem.


 

 
 
 

 

Ķemeru nacionālais parks

OZOLLAP

Aizsargājama dabas teritorija

Adrese: Ķemeri, „Meža Mājā” , Jūrmala LV – 2012, Latvija

T. +371 2765386