Skrīveru dendroloģiskais parks

  " Skrīveru dendroloģiskais parks "   " Skrīveru dendroloģiskais parks "   " Skrīveru dendroloģiskais parks "   " Skrīveru dendroloģiskais parks "   " Skrīveru dendroloģiskais parks "

Skrīveru dendroloģiskais parks dibināts 1891. gadā pateicoties baronam Maksimilianam fon Siversam. Tā platība ir 17ha, bet kopā ar audzēm aizņem 389ha kopplatību. Tā kā parks bija baltvācu baronu vizītkarte, tā izveidošanā savu ieguldījumu devuši V.Engelharts un F.Lode, kas bija tā laika pazīstami arhitekti.
Parka centrā atradās liela divstāvu pils, kuru diemžēl 1905. gada revolucionāri nodedzināja. Pāri palikušas ir tikai ieejas kāpnes, torņa pamatnes fragments, kāršu galdiņš un strūklaka, kuras darbības nodrošināšanai bija speciāli izrakta ūdenstilpne – Kalna muižas ezeriņš.
Parks veidots ainavu jeb Angļu stilā, divās terasēs, kas sadalītas 20 ziemeļu puslodes floristiskajos apgabalos, kur 20. apgabalu aizņem tikai Latvijas flora.

Skrīveru dendroloģiskajā parkā aug 372 dažādas koku un krūmu sugas, no kurām 30 ir pasaulē reti sastopamas, (pirms Pirmā pasaules kara gan šeit bija sastopamas kopumā 679 augu sugu un pus sugu) kas ir par iemeslu tam, ka katru gadu šeit ierodas dendrologu delegācijas no dažādām pasaules valstīm.


 

 
 
 
Ieeja
Bezmaksas
Parkā aug ap 30 sugām, kas ir retas visā pasaulē
Adrese: Skrīveru novads, Skrīveru pagasts