"Talsu pauguraines" dabas parks

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Talsu pauguraines dabas parks 1977. gadā dibināts, ka aizsargājamo ainavu apvidus, bet 1987. gadā pārtop par dabas parku. Tā teritorija Talsu rajona Laucienas, Laidzes un Lībagu pagastos aizņem 2827 hektārus.

Talsu pauguraines dabas parkam raksturīgs paugurains reljefs ar daudziem, ainaviski skaistiem ezeriem: Ābeļu ezers, Čumals, Sukturu ezers, Mācītājmuižas ezers un ne tikai.

Daudzi ezeri ir samērā dziļi: Ābeļu un Sukturu ezeri ir 14.5 m, bet Čumals 11.5 m dziļākajās vietās.

Talsu pauguraines dabas parka teritorija ir samērā apdzīvota, meži aizņem tikai 52% teritorijas. Šeit konstatētas 650 sēklaugu un paparžaugu sugas. Arī vairāki aizsargājami augi, tostarp smaržīgā un zaļziedu naktsvijole. Vairākas saudzējamas staipekņu sugas.

 

Sadaļa tapusi pēc portāla "Latvijas Daba" materiāliem.

 

 

 
 
 

 

OZOLLAP

Aizsargājama dabas teritorija

Adrese: Talsu novada Laidzes, Laucienas un Lībagu pagastā