Istras pauguraines dabas parks

gallery1 gallery1 gallery1   

Istras pauguraines dabas parks sākotnēji dibināts 1977. gadā kā Istras pauguraines kompleksais dabas liegums 340 ha platībā.

Parks atrodas Ludzas rajona Istras pagastā starp Šķaunes un Maroksnas ezeru. Tā ir teritorija ar morēnu pauguru reljefu, kuru klāj meži un krūmāji. No mežiem galvenokārt sastop egļu un sausus priežu mežus. Te vēl saglabājusies šnoru lauku sistēma un dažas viensētas.

Istras pauguraines dabas parks ir unikāls vēsturiski ģeogrāfisks komplekss.

 

Sadaļa tapusi pēc portāla "Latvijas Daba" materiāliem.

 
OZOLLAP
Aizsargājama dabas teritorija
Adrese: Ludzas rajona Istras pagasts