Drīdža ezera dabas parks

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Drīdža ezera dabas parks sākotnēji dibināts 1977. gadā 25,2 km² platībā kā Drīdža ezera kmpleksais dabas liegums.

Tas atrodas Krāslavas rajona Krāslavas, Kombuļu un Skaistas pagastā. Dabas parkā ietilpst Drīdža ezers ar apkārtējo teritoriju.

Dabas parks izveidots, lai saglabātu un aizsargātu Latgales augstienes dienviddaļai raksturīgo ezeru un pauguru ainavu. Drīdža ezers atrodas dabas parka centrālajā daļā un aizņem 7,53 km² , bet ar salām 7,72 km² .Vidējais ezera dziļums 12,8 m, bet dziļākā vieta 65,1 m.


Drīdža ezers ir dziļākais Latvijas ezers. Ezerā ir 9 salas, no tām lielākā Bernātu sala – 13,9 ha, pārējās salas nelielas.
Ezera krasta līnija ļoti izrobota, starp paugurainām pussalām atrodas gari un šauri līči.
No aizsargājamajām augu sugām Drīdža ezerā sastop Dortmana lobēliju (Lobelia dortmanna), mieturu hidrillu (Hydrilla verticillata), vienzieda krasteni (Litorella uniflora).


Drīdža ezera dabas parkā atrodas arī Ota ezers, kura platība ir 1,3 km² un citi mazāki ezeriņi kā arī lielāki un mazāki zāļu un pārejas purvi ieplakās.

 

Sadaļa tapusi pēc portāla "Latvijas Daba" materiāliem.

 
OZOLLAP
Aizsargājama dabas teritorija
Adrese: Krāslavas rajona Krāslavas, Kombuļu un Skaistas pagastā