Doles salas dabas parks

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Doles salas dabas parks sākotnēji dibināts 1987. gadā 975 ha platībā.

Tas atrodas Salaspils lauku teritorijā Doles salas neappludinātajā rietumu pusē. Tā mērķis saglabāt Doles salas ainavas savdabību, kultūrvēsturiskos pieminekļus un nodrošināt optimālu rekreācijas resursu izmantošanu.
Dabas parka centrālo daļu aizņem priežu meži, kuros dominējošais meža augšanas apstākļu tips ir mētrājs. Daugavas terasēs atrodas pļavas un tīrumi.

Bijušās Doles muižas parks ir 18. gadsimta beigu un 19. gadsimta sākuma dārzu mākslas paraugs.

Doles salas dabas parkā ietilpst arī ģeoloģisks objekts – Dolesmuižas atsegums.

No aizsargājamajām augu sugām te atrasta iesārtā zeltstarīte (Gagea erubescens).

Sausās Daugavas krastos un attekā ligzdo daudzi putni. Te ziemo arī paugurknābja gulbis.

 

Sadaļa tapusi pēc portāla "Latvijas Daba" materiāliem.

 
OZOLLAP
Aizsargājama dabas teritorija
Adrese: Salaspils lauku teritorija