Dabas parks "Piejūra"

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Dabas parks „Piejūra” dibināts 1962. gadā ar mērķi saglabāt kāpas, piejūras mežus un pludmali.

Sākotnēji dabas parks tika noteikts gar Rīgas jūras līča krasta līniju (no jūras līdz dzelzceļam), posmā no Vecāķiem līdz Gaujas ietecei. 1999. gadā parks tika paplašināts līdz Vakarbuļļiem rietumu virzienā, un Inčupei ziemeļos. Pašlaik dabas parka „Piejūra” kopējā platība ir 43.15 km2.

Administratīvi dabas parks atrodas Saulkrastu lauku teritorijā, Carnikavas novadā un Rīgas pilsētas teritorijā.

Ģeoloģiski tā ir teritorija, kas aptver no jūras izskaloto smilšu akumulācijas zonu, kurā turpinās kāpu veidošanās un noārdīšanās procesi. No smilšu veidojumiem savdabīgākie ir Litorīnas vaļņu veida kāpas un krasta vaļņi, piemēram, Garciema paraboliskā kāpa, Rožu kāpa, Langas Īsā un Garā kāpa. Parka teritorijā atrodas arī Gaujas lejtece, Vecgauja pie Carnikavas, Vecdaugava pie Vecāķiem.

Dabas parka „Piejūra” teritorija lielākoties klāta ar priežu mežu. Daļēji arī ar mežu, kas veidojies apstādot kāpas. Šie meži ietilpst Rīgas zaļajā zonā. Sastopami ļoti veci, ap 200 gadiem, kā arī īpatnēji koki.

Jūras piekrastē un kāpu zonā aug dažādi aizsargājami augi. No interesantākajiem var minēt Hadriāna zemes taukus (Phallus hadriani), kā arī kāpu tinteni (Coprinus dunarum), kura 1925. gadā atrasta Garciema kāpās un līdz tam nav bijusi dokumentēta.

 
OZOLLAP
Aizsargājama dabas teritorija
Adrese: Saulkrastu lauku teritorija, Carnikavas novads un Rīgas pilsētas teritorija