Ciriša ezera dabas parks

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Ciriša ezera dabas parks sākotnēji kā kompleksais dabas liegums dibināts 1977. gadā 1298 ha platībā.

Dabas parks atrodas Preiļu rajona Aglonas pagastā. Apmēram pusi no dabas parka teritorijas aizņem Ciriša un Ruskuļu ezers.

Ciriša ezera dabas parkā dominē gleznaina, Latgales augstienei raksturīga ezeru ainava ar lauksaimniecībā apgūtām zemēm ezeru krastos. Cirišu ezera Upursala un Ošu sala kā dabas pieminekļi aizsargātas jau no 1931. gada, bet 8 ezera salas no 1977. gada kā botāniskais liegums bija aizsargātas Cirišu ezera un apkārtējās ainavas kompleksajā dabas liegumā. Upursala un Ošu sala ir arī lielākās salas ezerā.

Visās salās kopā atrastas 349 paparžaugu un sēklaugu sugas. To starpā Upuru salā arī šaurlapu lakacis (Pulmonaria angustifolia), kas atrodas valsts aizsardzībā. Akmeņu un Jaunā sala ir aizaugusi ar krūmiem un regulāri pārplūst. Dažas nelielu saliņu vietas ezerā apaugušas ar kārkliem.

 

Sadaļa tapusi pēc portāla "Latvijas Daba" materiāliem.

 
OZOLLAP
Aizsargājama dabas teritorija
Adrese: Aglona, Aglonas novads