Beberbeķu dabas parks

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Beberbeķu dabas parks dibināts 1977. gadā.

Parks atrodas Rīgas rajona Babītes pagastā. Tā platība 302 ha.
Parka centrālo daļu aizņem ar silu un mētrāju apaugušas kāpas. Parka dienvidrietumu daļā ir Beberbeķu dzirnavezers. Tā platība 10,3 ha, vidējais dziļums 1,7 m, lielākais dziļums 3,5 m. Tas izstiepts austrumu – rietumu virzienā. 1972. gadā iztīrīts un padziļināts.
Beberbeķu dabas parka austrumdaļā atrodas mākslīga ūdenskrātuve.


Dabas parks atrodas Rīgas pilsētas zaļajā zonā, tajā, it īpaši vasarās, ir ļoti liels apmeklētāju pieplūdums.

 

Sadaļa tapusi pēc portāla "Latvijas Daba" materiāliem.

 

Ieeja
Bez maksas
OZOLLAP
Aizsargājama dabas teritorija
Adrese: Babītes novads, Rīgas reģions